Hilstad IL
Ny idrett: Vi starter opp med turn! Første trening mandag 18. februar 2019 på Gimle.
Se turn-siden for mer info.
Sparebank 1
Vi takker Sparebank 1 for gaven på kr 100.000 til ATV.

Neste arrangement

18. februar 2019

Oppstart av turntreninger

Vi starter opp med turntreninger mandag 18. februar 2019 på Gimle. Se turn-siden for mer info.