Hilstad IL
Sparebank 1
Vi takker Sparebank 1 for gaven på kr 100.000 til ATV.

Neste arrangement

30. desember 2018

Åpning av gapahuk ved Krokvatnet

Kl. 12.00. Servering av gløgg.

Gapahuken er merket med rød markør på kartet på turstier-siden.