Bli medlem i Hilstad IL

Hilstad idrettslag bidrar til trivsel, aktivitet og verdiskapning for nærmiljøet. Ved å støtte oss er du aktivt med på å opprettholde og videreutvikle et godt idrettstilbud for barn og unge.

Våre kontigenter:
- Familie kr. 900,-
- Medlem uten forpliktelser kr. 150,- / fritt beløp

Kontonummer: 4516.22.96772

Se våre tilbud her.
Velkommen til trening!

Kontakt for innmelding.

Hvis du har spørsmål kontakt:

Merete Sæther
Tlf: 991 51 667