For medlemmer

Her legges ut vaktlister og annen informasjon for medlemmer i Hilstad Idrettslag.

Du kan selv se på/oppdatere personopplysningene dine på Min idrett (Norges idrettsforbund). Trykk "Logg inn"-knappen oppe til høyre. Der kan du også betale årskontingenten med betalingskort.

Kontakt for endring av medlemskap.

Rutiner og dokumenter

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Rutiner for søknad og fremvisning av politiattester:

  1. Trenere og oppmenn for mindreårige (under 18) må søke om politiattest.
  2. Trener/oppmann leverer søknad til leder i HIL for underskrift. Leder sender så søknaden til rett politidistrikt.
  3. Attesten returneres til søkeren.
  4. Søkeren må fremvise attest til leder. Hvis dette ikke er mulig, kan søkeren vise attesten til gruppeleder som informerer leder.

NB! Alle innsendte attester returneres til søkeren. Disse skal på ingen måte oppbevares eller arkiveres hos HIL.

Under finner dere brosjyre fra Idrettsforbundet. Det anbefales at man gjør seg kjent med denne.

VEILEDER TIL POLITIATTEST
SØKNADSSKJEMA POLITIATTEST