Idrettskole

Klokkaråsen

VELKOMMEN TIL IDRETTSKOLEN

Et åpent tilbud om allsidig aktivitet til alle barn i bygda fra 1. til og med 4. klasse. Alle som er med på idrettsskolen må være medlem i HIL. Vi ønsker velkommen til nye og gamle idrettsskolebarn.

Dato Sted Aktivitet Ansvarlig/medansvarlig
12.02 Gimle Lekeaktivitet May-Britt/June/Ulrik
19.02 Gimle Ballaktiviteter Monica/Ulrik
26.02 Gimle Hallaktivitet, klatring Ronica/Ulrik
Uke 10 Vinterferie
12.03 Gimle Lekeaktivitet/musikk May-Britt/June/Paulina
19.03 Gimle Hallaktivitet Ronica/Ulrik
26.03 Gimle Lekeaktivitet Monica/Ulrik
02.04 Gimle Ballaktiviteter May Britt/June H/Ulrik
09.04 Gimle Hallaktivitet Ronica/Ulrik
16.04 Påskeferie
Merk at siste trening er på en onsdag:
24.04 Gimle Basseng Erik Magne/Lene/Ulrik
Resten av planen kommer litt senere.

Vi bruker hovedinngangen på Gimle. Nøkkelen og boka vi skriver i er hos Ronica Johansen, det hentes av den som er ansvarlig for treningen. Prøv å bytte internt med andre, hvis du er satt opp og ikke kan møte. Noen fra styret må få beskjed.