Kalender

Oversikt over våre arrangementer og aktiviteter.

Ingen oppslag for januar 2022

Ingen oppslag for februar 2022

7. mars 2022

Årsmøte

Kl. 18:00 i Klokkaråsen.

Ordinære årsmøtesaker.
Ulrik Saltnes vil være gjest og deltar på Teams fra Bodø.
Eventuelle saker må være styret i hende senest 23. februar.
Det blir servering og trekning av premier på oppmøte.

Ulrik Saltnes
5. april 2022

Hovedstyremøte

Kl 18 i Klokkaråsen.

9. mai 2022

Styremøte

Kl 18 i Klokkaråsen.

20. mai 2022

Danseweekend

Larz Kristerz fredag og Steinar Engelbrektson Band lørdag.

21. mai 2022

Danseweekend

Steinar Engelbrektson Band spiller lørdag.

10. juni 2022

Samling styret

Styret er invitert til Storbørja for en samling hos Frode Granås.

Ingen oppslag for juli 2022

Ingen oppslag for august 2022

6. september 2022

Styremøte

Kl 18 i Klokkaråsen.

Ingen oppslag for oktober 2022

1. november 2022

Styremøte

Kl 18 i Klokkaråsen.

Ingen oppslag for desember 2022