Turstier

Idrettslaget har opparbeidet turstier i området rundt Krokvatnet ved Hommelstø.

Kart


Gapahuk ved Krokvatnet
Gapahuken ved Krokvatnet (rødt merke på kartet over) ble åpnet i desember 2018.

Sti over Brennaflåget