Turstier

Idrettslaget har opparbeidet turstier i området rundt Krokvatnet ved Hommelstø.

Handikap-løype

Den grønne løypa på kartet, Krokvasstien, er tilrettelagt for handikappede/barnevogn. Det er mulig å gå Naustvikveien tilbake igjen sånn at det blir en fin rundtur. Parkering for handikap-løypa er markert med blå nål på kartet.

Kart


Brennaflågstien

Lilla sti på kartet

Krokvasstien

Se turbeskrivelse fra Krokstiområdet.

Grønn sti på kartet

Rugåsnesstien

Se turbeskrivelse fra Rugåsneset.

Utsikt fra Rugåsneset
Utsikt fra Rugåsneset over til Trovika. Rugåsnesstien er noe mer krevende enn de andre stiene.