Turstier

Idrettslaget har opparbeidet turstier i området rundt Krokvatnet ved Hommelstø.

Kart


Sti over Brennaflåget