Turstier

Idrettslaget har opparbeidet turstier i området rundt Krokvatnet ved Hommelstø.

Kart


Brennaflågstien

Lilla sti på kartet

Krokvasstien

Grønn sti på kartet